Cevaplar:01

1.Şekiller, 1,2,3,4,5,6,7,8 sayılarının dijital yazılışlarının alt yarıları.Bu durumda cevap, 9 sayısının dijital yazısının alt yarısı olmalı:


2.
 

Kaynak:Mark Thompson

3.Dizi, sesli harfleri aynı olan sayıların küçükten büyüğe sıralanmasıyla oluşturulmuş.
Buna göre cevap:300

4.Tablodaki harfler, alfabetik (İngiliz alfabesi) sıraya göre güneybatı yönünde azalıyor.Son satıra gelmesi gereken harfler ise; PUZZLE.
Kaynak:Türkiye Zeka Oyunları Kulübü, Türk Beyin Takımı Seçme Sınavı-2000

5.Her dominonun sol yarısını bir zarın üst yüzü olarak düşünün.Bu zar, üst yüzünün komşularından en küçüğü üzerine devrilsin.Şimdiki üst yüz ise dominonun sağ yarısı oluyor. Bu dominoların sol yarısında kullanılmayan tek sayı, 3.Aynı yöntemi uygularsak şunu elde ederiz:


6.Tabloda ocak,şubat,...,aralık dizisinin harfleri, sırayla sol alt köşeden başlayarak kuzeybatı-kuzeydoğu doğrultusunda ve her seferinde bir üste geçerek yazılmış.Buna göre cevaplar, sol alt köşeden saat yönünde:
ocak'ın "o"su, haziran'ın ikinci "a"'sı, aralık'ın "k"'si, temmuz'un "u"'su.

7.Dizideki sayılar, "Bu dizide takip eden sayıyı bulunuz" cümlesindeki kelimelerin sırasıyla harf sayıları. Cevap ise "bulunuz" kelimesinin harf sayısı olan 7.

8.

9.Şekiller, 1,2,3,4,5 sayılarının dijital yazımlarının negatifleri.Cevap ise 6'nın negatifi, yani:

10. Son terim, terimler alt alta yazılıp tersten okununca "Alt alta yazıp tersten okuyun" cümlesinin çıkmasını sağlayacak şekilde "ATISK" olmalı.

11.

Kaynak:Kevin N. Stone

12.Kelimelerin içinde gizli sayılara dikkat edin.Buna göre cevap, 1003 olmalı.
Kaynak:Türkiye Zeka Vakfı

13.İkinci terimden itibaren her terim, kendisinden bir önceki terimde sırasıyla hangi rakamdan kaç tane olduğunu belirtiyor.Buna göre; bir önceki terim 3112 olduğundan, son terim 132112.

14.9:59 ile 10:01 arasında yalnızca 2 dakika fark var.
Kaynak:World Puzzle Championship

15. Bir milyonuncu terim, 1414'ün 1009. tekrarıdır.Yani 1414.

16.Yazan şudur:

"Tersten oku!"

17. Bu konuşmalara göre Pierre'in elindeki kağıtta 4, Serge'nin elindeki kağıtta ise 5 yazmaktadır.Yaşlar ise 1 ve 4'tür.

18.İlk karşılaşmada, pistin yarısı koşulmuş durumdadır ki bu da 400 (A'nın koşmuş olduğu mesafe) + X (B'nin koşmuş olduğu mesafe)'tir.Birinci karşılaşmadan ikincisine kadar, tam bir tur koşulmuş olmaktadır ve bu tam turun uzunluğu da 800 metre + 2X'tir. 2X, 100 ettiğinden tam tur 900 metre olur.Kaynak:Diego Bracamonte

19. Her mısradaki ilk kelimenin 1., ikinci kelimenin 2.,... harfine bakın.

"Bir kuş hangi kuru
Yosun tarlalarında yazın kuraklığında serin
Temiz kokulu yasemin dolu yerin
Ortasında iki umut kolyesi aramamıştır kaygan otlarda
Kendinizi yormadan kasıp bunu çözün"

Kaynak:ODTÜ Zeka Oyunları Topluluğu,4. Zeka Oyunları Yarışması

20.


21.


22. A, iki beyaz şapka görmüş olamaz.Eğer öyle olsaydı "B ve C'nin şapkası beyaz, bu durumda benimki siyahtır." der ve şapkasının rengini bilirdi.
A'nın hayır cevabı vermesi üzerine B ve C'nin şapkalarından en az birisinin renginin siyah olduğu anlaşılmıştır.
Şimdi B'ye gelelim.B, C'nin şapkasının beyaz olduğunu görseydi, yukarıdaki mantıktan kendi şapkasının siyah olduğunu anlardı.B, "Hayır bulamadım" dediğine göre C'nin şapkası siyah olmalıydı.
C de yukarıdaki iki mantıktan başındaki şapkanın siyah olduğunu anlamış ve "Evet buldum,siyah" demiştir.


23.

Kaynak:Ultimate puzzles

24.
Bu paragraftaki:
0'ların sayısı->1
1'lerin sayısı->7
2'lerin sayısı->3
3'lerin sayısı->2
4'lerin sayısı->1
5'lerin sayısı->1
6'ların sayısı->1
7'lerin sayısı->2
8'lerin sayısı->1
9'ların sayısı->1


25.Her dikdörtgenin ortasında sırasıyla 1,3,5,7,9 tek sayılarının negatifleri yer almaktadır.Buna göre cevap:

26. Bilge adam, geçici olarak kendi devesini onların develerine katmıştır.Buna göre;
Birinci oğul, develerin 1/2'sini yani 9'unu;
İkinci oğul, develerin 1/3'ünü yani 6'sını;
Üçüncü oğul, develerin 1/9'unu yani 2'sini almıştır.
Böylece toplam 17 etmiş ve yaşlı adam devesini alıp yoluna devam etmiştir...

27.


28.Dizide, onlar basamağının son harfi ile birler basamağının son harfi aynı olan sayılar, küçükten büyüğe dizilmiştir.Soru işaretinin yerine de "ELLİİKİ" gelmelidir.

29.


30.2048 yılı ardışık sayıların toplamı şeklinde yazılamaz çünkü 212 sayısına eşittir.

Kaynak:Frank Morgan

Oyunlar