Cevaplar:02

1.
649981 + 52813 = 702794


2.Ali'nin girdiği sayı, 9376 idi.Bu sayının karesi de 87909376'ydı.

3. C(n,2) olası karşılamaların sayısı olmak üzere,
oynanan oyun sayısı= 3 * C(n,2)
Bu durumda;
3*C(n1,2) + 3*C(n2,2) = 81

Bu eşitliğin tek çözümü; n1=4 , n2=7.


4.Sayılar şu şekilde gruplanmış:
Grup A: Yalnızca eğri çizgilerle yazılan sayılar.
Grup B: Yalnızca düz çizgilerle yazılan sayılar.
Grup C: Hem eğri hem düz çizgilerle yazılan sayılar
Buna göre 15,16 ve 17, sırasıyla C,C ve B gruplarına aittir.

5. Alan (4R2) da hacim (4R3/3) de

1000 ile 9999 arasındadır.
İlk duruma göre 50 > R > 15
ve ikinci duruma göre 20 > R > 9

Bu durumda R, 16,17,18 ya da 19 olmalı.4R3/3 'ün bir tamsayı olması

için R'nin 3'e bölünmesi gerekir. Öyleyse R=18.

6.52631579 sayısının başına ve sonuna 1 eklerseniz bu sayının 29 katı olan 1526315791 sayısını elde edersiniz.

7. m, herhangi bir sayı olmak üzere A ve An'in toplam basamak sayısı

m(n+1)+1 olamaz.Buna göre, 21 basamak için n, 1,3,4 ya da 9 olamaz.Toplamın 1 olabilmesi için ise n, 1,3,7 ya da 9 olmalıdır.1,3,9 zaten elenmişti.Bu durumda n = 7.

8. Sanılanın aksine iki tur dönmüştür. Dönen para, diğerinin merkezi etrafında 2.2(pi)r=4(pi)r uzunlukta bir yol çizer.Kendi çevresi de 2(pi)r'dir.Bu yolu almak için iki kere dönmelidir.

9.
1/3 = 5823/17469
1/4 = 3942/15768
1/5 = 2697/13485
1/6 = 2943/17658
1/7 = 2394/16758
1/8 = 3187/25496
1/9 = 6381/57429


10. Bu dört ağırlık:
1,3,9 ve 27 kiloluk ağırlıklardır.

11. Kişilerden biri, hazineyi kendi adaletine göre ikiye böler, diğeri de bu iki parçadan birini seçer.

12.
915 * 64 = 732 * 80

Çarpım değeri:58560

13. Bu sayı, 1011'dir (Tersi 1101).Bunun karesi de 1022121 (Tersi 1101'in karesi 1212201) sayısıdır.

14.Birinci terim hariç her terim, kendinden önceki terimlerin hepsinde toplam kaç harf olduğunu veriyor.
Buna göre cevap, ONYEDİ.

Kaynak:Türkiye Zeka Vakfı

15. Bu koşulu sağlayan iki abcd sayısı vardır:

3025 ve 9801.

16. Harfler, Ocak'tan başlayarak sırasıyla ayların 2. ve 3. harfleri.Buna göre cevap, Haziran kelimesinin 2. ve 3. harfleri olan AZ.

17.Kelimelerin son üçer harflerini yanyana koyun ve bir cümle şeklinde okuyun
KABUS KATI YARIN MALT TINI DEKAR HALA MAYIN
"Bu satırın altını karalayın"
Kaynak:Türkiye Zeka Vakfı

18. Kırmızı bölüm, 7:00'dan 4:59'a kadar 10 saat boyunca değişmeden kalır.


Kaynak:WPC

19. Her rengin altındaki ifadeler, üsttekini pekiştirmek için kullanılan ektir.Yani Bembeyaz, kıpkırmızı.. gibi.

Buna göre cevap, sarıyı pekiştiren ap'tır.

Kaynak:Türkiye Zeka Vakfı

20. Bu sayılardan hiçbirini değiştirmeye gerek yok.Başaşağı çevirin yeter.

Kaynak:WPC

21. Aralık'ın karşısına gelecek sayı 2 olmalı.Çünkü her kelimenin karşısında o kelimede kaç tane kapalı alanı olan harf olduğunu belirten sayı var.
Kaynak:WPC

22. x,y ve z'ye sırasıyla A'dan B'ye, B'den C'ye ve C'den A'ya doğrudan giden yol sayıları diyelim.A'dan B'ye direk ya da A-C-B rotasıyla gidilebilir. Bu durumda A'dan B'ye giden toplam yol sayısı:
x + yz = 82
Aynı mantıkla B'den C'ye yol sayısı:
y + xz = 62
Bu iki eşitliği yeniden düzenlersek
y = (62 - 82z)/(1-z^2) eşitliğini elde ederiz.
y'nin tamsayı olmasını sağlamak için z, 2,3 ya da 11 olmalıdır.z=11 iken y=7, x=5 olur.Bu durumda A'dan C'ye toplam yol sayısı da 46 olur.z'nin diğer değerleri için toplam yol sayısı artıyor.

23. İşe, 1260'ı asal çarpanlarına ayırarak başlayacağız.Yapmamız gereken de toplamları aynı 3'er çarpandan iki grup bulmak.Bu toplam da çift olmalı (çünkü Ahmet'in kapı numarasının iki katı). Kapı numaraları 2'den başladığına göre tek ikili "4, 9, 35" ve "5, 7, 36" grupları olmalı.Toplamları 48 ettiğinden, Ahmet'in kapı numarası 24.Son ipucuna göre Burcu'nun kapı numarası 36 olmalı, aksi halde Ahmet hangi grubun doğru olduğunu bilemezdi.Böylece üç yeni komşunun kapı numaraları da 4,9 ve 35 oluyor.

24. Her bir eşyanın fiyatına x,y,z sent diyelim.x>y>z olduğunu kabul edelim.Dolar olarak da fiyatlar, x/100, y/100, z/100 olacak.
(x + y + z)/100 = xyz/1000000 = 5.70
Bu bize 2 eşitlik ve 3 bilinmeyen veriyor.z<190 (Toplamdan) olduğuna göre z'yi şimdilik kısaca 100 kabul edelim.
xy = 57000
x + y =470
x(470 - x) = 57000
x2 - 470x + 57000 = 0

x = 235 +- karekök(55225 - 57000)
Bu imkansız olduğundan z>100 olmalı.Ayrıca z, 57000000'un bir böleni olmalı.Olası bölenler; 114, 120, 125, 150, 152, 160. z = 114, 120, 150, 152 olunca x pozitif bir sayı olmuyor.z = 160 olunca z>y oluyor.Bu durumda tek cevap, z=125, x=285 ve y=125, yani; fiyatlar, $2.85, $1.60, ve $1.25.

25. Bu büyük dikdörtgenler prizmasını, 7 küçük ve eşit prizmaya bölebiliriz.Her bir küçük dikdörtgenler prizmasının boyutları 9x6x4 olacaktır.
Aşağıdaki diyagramlar, küçük prizmalardan herhangi birinin 4 tabakasını göstermektedir.Işın ilk diyagramdan başlayarak kesildiği yerde bir üst kata çıkmıştır.


Buna göre ışın; ilk katta 4,ikinci katta 3,üçüncü katta 3,dördüncü katta 4 küpten geçmiştir.Toplam 14 küpten geçmiştir.Fakat bu sadece bir tek küçük prizma için geçerlidir.7 küçük dikdörtgenler prizmamız olduğunu hatırlarsak lazer ışınının 14x7=98 küpten geçtiğini bulmuş oluruz.


26. Ayşe'nin kütüphane numarası 39876 idi.Burada kilit nokta, 5 basamak için toplam 10 doğru yerin olması.xx1xx ve xxx7x için 3'er yer var.Bu durumda xx13x ve xx17x eleniyor. Sadece xx87x kalıyor.Buradan da sırasıyla x987x, x9876 ve sonra da 39876 sayıları elde ediliyor.

27.
4_ Onun yanına "1" koyun.
7_ Henüz kullanılmamış olan en küçük sayıyı onun yanına yazın.
2_ Bütün seçenekleri okuyun.
10 Sayıları yanıt çizgisine yazarken hata yapıp yapmadığınızı gözden geçirin.
5_ Yanlarında sayı bulunmayan bütün seçenekleri okuyun.
8_ Henüz "10" sayısını koymadıysanız, önceki üç adımı yineleyin.
1_ Yönergeyi okuyun.
9_ Sayıları, sırasıyla, alttaki yanıt çizgisine yazın.
6_ Bunlardan hangisinin önce geldiğini belirleyin.
3_ Hangisinin birinci olduğunu kararlaştırın.
_4_7_2_10_5_8_1_9_6_3______

Kaynak:WPC

28.
En Küçük:17:48:59/03/26
En Büyük:17:56:43/09/28


29. Normal çalışan bir saatte akrep ve yelkovan kolları 12/11 saatte bir üstüste gelir.Kemal'in saatinin kolları ise 65 dakikada (13/12 saate) bir üstüste geliyor. Buna göre Kemal'in saati (12/11) / (13/12) = 144/143 kat daha hızlı.Bu da saat başına 1/143 saat = yaklaşık 25 saniye daha hızlı olduğunu gösterir.

30. Her cümle için kelimelerin ilk birkaç harfine dikkat edin:

İki Kere beş on.
Bir artı altı yedi.
Bin bölü yüz ?
Olası cevaplardan biri, "onarılamadı" olabilir.

Kaynak:Türkiye Zeka Vakfı

Oyunlar