Cevaplar:03

1.

Kaynak:Mathpuzzle

2.

Kaynak:Mathpuzzle

3. 0:00 formunda bir saat 70 kere palindrom bir sayı gösterir.
00:00 formunda bir saat ise 16 kere.


4.

Kaynak:Mathpuzzle

5.

Kaynak:Mathpuzzle

6.

Kaynak:Mathpuzzle

7. 7 çalış süresi içinde 6 aralık vardır. İki çalış arası 7/6=1,1666... saniye sürer. 11 çalış ise 10x1,1666...=11,66666.. saniye sürer.


8. Saatin akrep ve yelkovanı üstüste gelir.

9.

Kaynak:Mathpuzzle

10. 212 gün.

11.

Kaynak:Mathpuzzle

12. İkisini de ters çevirip başlatın. 7 dakikalık bittiğinde onu ters çevirin. 11 dakikalık bittiğinde 7 dakikalık kum saatinde 4 dakikalık zaman kalmıştır. Onu ters çevirirseniz 4 dakika daha geçer ve 11+4=15 dakika ölçülmüş olur.

13. Torbalara sırasıyla şu sayıda para koyar:
1,2,4,8,16,32,64,128,256,489


14. Bunu yapmanın tam 15 farklı yolu vardır.
Bunlardan biri şu:
Birinci bardağa 7, ikinciye 2, üçüncüye 1 para konulur. Üçüncü bardak, ikincinin içine yerleştirilir.


15. "Bana ya 10 milyonluk banknotu vereceksin ya da hiçbir şey vermeyeceksin."


16. Paraları altılı iki gruba ayırın ve bir gruptaki paraları ters çevirin.


17. 6 hamlede şu şekilde bölünebilir:
  9 5 4 2
----------
0)9 0 0 0
1)5 0 4 0
2)3 0 4 2
3)3 2 4 0
4)3 5 1 0
5)3 3 1 2
6)3 3 3 0

18. 143 dolar.
4x2$
1x5$
4x20$
1x50$

Kaynak:WPC

19. Şekillerin dijital olarak yazılmış olmaları bir ipucu veriyor.
0'ın dijital yazılışında toplam altı segment (çizgi) var - > 0x6=0
1'in dijital yazılışında toplam iki segment var - > 1x2=2
2'nin dijital yazılışında toplam beş segment var - > 2x5=10
3'ün dijital yazılışında toplam beş segment var - > 3x5=15
...
7'nin dijital yazılışında toplam 3 segment var - > 7x3=21

Sırada 8 olduğu ve 8'in dijital yazılışında toplam yedi segment bulunduğu için cevap 8x7=56 olmalı.

20.


21.


22.


23.

Kaynak:Mathpuzzle

24. Aşağıda beş farklı çözüm bulunuyor.


Kaynak:Mathpuzzle

25. Diziyi oluşturan kelimeleri yanyana yazdığımızda ikinci, dokuzuncu ve yirmiikinci harfler aynı, yani "k". Bu özelliği devam ettirecek tek sayı otuziki.
Cevap:otuzikinci.


26. Bu ilginç cümlede ..otuzsekiz.. tanesi sesli, ..elliüç.. tanesi de sessiz olmak üzere toplam ..doksanbir.. tane harf var.


27.

28.

Kaynak:WPC

29.

Kaynak:WPC

30.
8 - 2 / 3 + 6 / 4 + 9 / 1 x 7 - 5 = 72

Kaynak:WPC

Oyunlar