30 Oyun:01

1.Soru işaretinin yerine ne gelmesi gerekir?


2.Aşağıdaki şekildeki boşluklara A,B,C,D,E,F harflerini öyle yerleştirin ki; her satır, her sütun ve farklı renklerle belirtilmiş her şeklin içinde her birinden yalnız bir tane bulunsun.

 

Kaynak:Mark Thompson

3.
0,2,20,21,22,80,85,103,?


4.Son satıra hangi harfler gelmeli?

ZEEQJU
DDPITY
COHSXC
NGRWBB
FQVAAM
??????


Kaynak:Türkiye Zeka Oyunları Kulübü, Türk Beyin Takımı Seçme Sınavı-2000

5.Son domino nasıl olmalı?


6.Soru işaretlerinin yerine hangi harfler gelmeli?


7.Bu dizide takip eden sayıyı bulunuz.

2,6,5,4,6,?


8.Şekli birbirinin aynı 6 parçaya ayırın.


9.Soru işaretinin yerine nasıl bir şekil gelmelidir?


10.
LZRON,AAENU,TYTEY,LAPTU,?


11.Soru işaretlerinin yerine harfler yerleştirerek 1,2,...,8 sayılarının hepsinin İngilizce okunuşlarının bir kare bulmacada olduğu gibi okunmasını sağlayın.


Kaynak:Kevin N. Stone

12.
LABİRENT+EKONOMİ=11
BUNALTICI+GÜZELLİK=56
GÜÇLÜ+KABİNE=?

Kaynak:Türkiye Zeka Vakfı

13.
2 , 12 , 1112 , 3112 , ?


14.
Bir dijital saatte iki ayrı palindromik (tersinden de aynı sayıyı oluşturan) sayı arasındaki en kısa zaman nedir?
Örneğin, 12:21 ile 1:01 arasında 40 dakika var.

Kaynak:World Puzzle Championship

15.
1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5,... şeklinde devam edersek bir milyonuncu terim ne olur?

16.Aşağıda ne yazıyor?

ukonet


17. Bir apartmanda Pierre ve Serge adında iki matematikçi oturmaktadır. Bir gün her ikisi merdivenlerden inerken kapıcı kadınla karşılaşırlar.Bu kadın uzun süredir bu "akıllı" aydınlara cevap veremeyecekleri bir soru sormak ateşiyle yanmaktadır, yaklaşır ve Serge'ye bir kağıt uzatarak "İşte arkadaşım Gloria'nın iki kızının yaşları toplamı", Pierre'e bir kağıt uzatarak "İşte arkadaşım Gloria'nın iki kızının yaşlarının çarpımı" der ve sorar:"Bulun bakalım akıllı baylar kızların yaşlarını.". Pierre "Bu çarpım cevap verebilmem için yetersiz" der.Serge de "Bu toplam cevap verebilmeme yetmiyor" diye cevap verir. Kapıcı kadın alayla "Beni hayal kırıklığına uğrattınız" derken Pierre "Şimdi anladım, size bu iki kızın yaşlarını vereceğim" der.
Gloria'nın iki kızının yaşları nedir?

18.İki koşucu (A ve B), oval bir pistin karşıt uçlarında yarışa hazır duruyorlar. "Start" işareti verilir verilmez karşıt doğrultularda sabit hızla koşmaya başlıyorlar.Başlangıç noktasından ilk rastlaşttıkları noktaya kadar, A 400 metre koşmuştur.İlk rastlaştıkları andan ikinci rastlaşmalarına kadar da, B 100 metre koşmuştur.Bu oval pistin uzunluğu kaç metredir?Kaynak:Diego Bracamonte

19. Namık Kemal Lisesi'nin haylaz öğrencilerinden Tosun Murat, tuvalet duvarlarına yazı yazmaktan aldığı uzaklaştırma cezasını tamamladıktan sonra okuluna döndü ve ilk edebiyat dersinde öğretmenine son yazdığı şiiri verdi.Öğretmen büyük bir zevkle şiiri sınıfa okurken bütün sınıf kahkahaya boğulmuştu:
"Bir kuş hangi kuru
Yosun tarlalarında yazın kuraklığında serin
Temiz kokulu yasemin dolu yerin
Ortasında iki umut kolyesi aramamıştır kaygan otlarda
Kendinizi yormadan kasıp bunu çözün"

Kaynak:ODTÜ Zeka Oyunları Topluluğu,4. Zeka Oyunları Yarışması

20.Soldaki kareyi meydana getiren parçalara sağdaki kareyi de ekleyip bir başka kare oluşturun.
21.Yandaki şekilde 19 daire var.Bu daireleri 1,2,3,...,19 sayıları ile öyle doldurun ki yatay veya çapraz her sıranın içerdiği sayıların toplamı eşit olsun.
Not:Her yatay veya çapraz sıranın içerdiği daire sayısı farklı (3,4,5) olabilir, fakat yine de dairelerdeki sayıların toplamı eşit olmalı.


Kaynak:Ultimate puzzles

22. Bir kutuda 3 siyah ve 2 beyaz şapka bulunmaktadır.A,B ve C adlarını vereceğimiz üç kişi kutudan birer şapka seçip kendi başına takmıştır. Üçü de kendi başındaki şapkayı görememektedir.
A adlı kişi, B ve C'yi;
B adlı kişi,C'yi görebilecek şekilde oturtulmuştur;
C adlı kişi ise kimseyi görememektedir.
A'ya başındaki şapkanın rengini bilip bilemediği sorulduğunda "Hayır",
B'ye başındaki şapkanın rengini bilip bilemediği sorulduğunda yine "Hayır",
C'ye başındaki şapkanın rengini bilip bilemediği sorulduğunda ise "Evet" cevapları alınmıştır ve C başındaki şapkanın rengini bilmiştir.
C'nin giydiği şapkanın rengi nedir ve nasıl bilmiştir?

23.Soldaki 5x5 boyutlarında ve iki köşesi kesilmiş kare yalnızca bir kesişle iki parçaya ayrılıp birleştirilerek sağdaki dikdörtgene dönüştürülebilir mi?

Kaynak:Ultimate puzzles

24. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

Bu paragraftaki:
0'ların sayısı->?
1'lerin sayısı->?
2'lerin sayısı->?
3'lerin sayısı->?
4'lerin sayısı->?
5'lerin sayısı->?
6'ların sayısı->?
7'lerin sayısı->?
8'lerin sayısı->?
9'ların sayısı->?


25.

26. Zengin bir Arap şeyhinin üç oğlu vardır.Öldüğünde, vasiyetinde 17 devesinin üç oğluna şu şekilde paylaştırılmasını istediği ortaya çıkar:
Birinci oğlu,develerin 1\2'sini;
İkinci oğlu,develerin 1\3'ünü;
üçüncü oğlu,develerin 1\9'unu alacaktır.
Üç kardeş bunun nasıl olabileceğini düşünürken, yoldan yaşlı,bilge bir adamın devesiyle geçtiğini görürler.Onu durdurur ve ondan yardım isterler.Bilge adam hiç duraksamadan onlara yardımcı olur ve yoluna devam eder.
Yaşlı adamın onlara nasıl bir çözüm önermiş olabileceğini bulabilir misiniz?

27.9 nokta, şekilde görüldüğü gibi her biri 3 nokta içeren 3 satıra yerleştirilmiştir.Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?


28.
YİRMİİKİ,YİRMİYEDİ,OTUZSEKİZ,OTUZDOKUZ,?


29.1 ile 15 arasındaki sayıların tümünü aşağıda gördüğünüz dairelere öyle yerleştirin ki her daire, altında bulunan iki dairedeki sayıların farkını içersin.30. 2000 yılı:
2000=398+399+400+401+402
şeklinde ardışık tamsayıların toplamı şeklinde yazılabilir.2001 yılı ise:
2001=1000+1001
şeklinde yazılabilir.Yeni binyılda bir yıl hariç 2000'den 2999'a kadar her yıl, ardışık sayıların toplamı şeklinde yazılabilir.Hangi yıl ardışık sayıların toplamı şeklinde yazılamaz?
Kaynak:Frank Morgan

Cevaplar