30 Oyun:02

1.Aşağıdaki eşitlikte her harf farklı bir rakamı temsil etmektedir ve hiçbir sayı 0 ile başlamamaktadır.Buna göre harflerin hangi sayılara karşılık geldiğini bulun.

YELLOW + BROWN = PURPLE

2.Ali, hesap makinesiyle oynarken makinenin yalnızca girilen sayının son dört basamağını gösterdiğini fark etti. Sonra dört basamaklı başka bir sayı yazdı ve "kare alma" tuşuna bastı.Karşısına çıkan aynıydı.Sonra "karekök alma" tuşuna bastı, yine aynı sayıyı gördü.Neydi bu dört basamaklı sayı?

3. Bir bowling turnuvasında yarışmacılar, iki gruba ayrılıyor.Bütün yarışmacılar, kendi grubundaki bütün yarışmacılarla 3'er oyun oynuyor. Toplam 81 oyun oynandığına göre her iki grupta kaçar yarışmacı vardır?


4. 0'dan 14'e sayılar, şu üç gruba ayrılmış:

Grup A: 0, 3, 6, 8 ve 9.
Grup B: 1, 4, 7, 11 ve 14.
Grup C: 2, 5, 10, 12 ve 13.
Buna göre 15, 16 ve 17 hangi gruplara dahil edilmelidir?


5. Bir kürenin yüzey alanı da hacimi de pi'nin dört basamaklı bir katıdır. Buna göre bu kürenin yarıçapı nedir?

6. Bir sayının başına ve sonuna aynı rakam eklenerek 29 katı elde ediliyor. Bu tanıma uyan en küçük sayı nedir?

7. n, 0 ile 10 arasında bir rakam (0 ve 10 dahil değil).Bir A sayısı için, A ve An'in 21 basamağı toplanınca (Toplam

bir basmağa inene kadar rakamlar toplanıyor) sonuç 1 oluyor.
n nedir?

8. Bir madeni 100.000 Liralığı bir diğeri etrafında hiç kaydırmadan yuvarlayın. Yuvarladığınız para başladığı noktaya döndüğünde kendi etrafında kaç dönüş yapmıştır?

9. 1-9 sayılarından hepsini birer kere kullanarak 1/2'ye eşit bir ifadeyi şöyle yazabiliriz:
6729/13458 = 1/2

1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 ve 1/9 için de bu tip ifadeler bulun.


10. Manavın iki kefeli bir terazisi ve 4 adet farklı ağırlığı var.O, bunlarla 1 kilodan 40 kiloya kadar herşeyi tartabiliyor.Manavın elindeki 4 farklı ağırlık nelerdir?

11. İki kişi ıssız bir adada korsanların gömdüğü bir defineyi buluyor. Definenin içinde altın,yakut,elmas,inci vb. gibi değişik değerli eşyalar var. Defineyi bu iki kişi arasında bölmek için öyle bir kural bulun ki ikisi de bunu en haksever bölme olarak kabul etsin?

12. 1-9 rakamlarını yalnız birer kere kullanarak değerleri eşit iki çarpım yaratmak mümkündür:
532*14 = 98*76
Bu çarpımların değerleri ise 7448.
Şimdi 0-9 rakamlarını kullanarak en yüksek çarpım değerini verecek bir örnek bulun.


13. Murat'ın hesap makinesinin kapasitesi 7 hane.0,1,2,5 ve 8 rakamları hesap makinesinde başaşağı okunduğunda da aynısını verir.6 ve 9 rakamları da başaşağı okunduğunda diğerini verir. Tersten okunduğunda daha büyük bir sayıyı veren (Tamkareleri için de geçerli, yani sayıların ayrı ayrı tamkareleri de okunabilmeli) 0'dan büyük en küçük sayı hangisidir?

14.
BİR, ÜÇ, BEŞ, SEKİZ, ONÜÇ, ?

Kaynak:Türkiye Zeka Vakfı

15.
(ab + cd)2 = abcd

a,b,c,d farklı rakamlar olmak üzere yukarıdaki eşitliği doğrulayacak bütün abcd sayılarını bulun.
abcd, dört basamaklı;ab ve cd de ikişer basamaklı sayıları ifade etmektedirler.


16.Soru işaretinin yerine ne gelmesi gerekir?
CA,UB,AR,İS,AY,?17.
KABUS KATI YARIN MALT TINI DEKAR HALA MAYIN

Kaynak:Türkiye Zeka Vakfı

18. 24 saatlik bir dönemde, 12 saatlik bir dijital saatteki hangi rakam bölümü () kesiksiz olarak en uzun süre kalır?10 rakam aşağıda gösteriliyor.


Kaynak:WPC

19.
BeyazSiyahSarıKırmızıMavi
emim?ıpas

Kaynak:Türkiye Zeka Vakfı

20. Bu dört sayıdaki rakamlardan kaçını değiştirmeliyiz ki, toplam 2001 etsin?


Kaynak:WPC

21.
Bu ilişkiyi hangi sayı tamamlar?

Ocak=2 Temmuz=1
Şubat=2 Ağustos=3
Mart=1 Eylül=0
Nisan=1 Ekim=0
Mayıs=1 Kasım=1
Haziran=2 Aralık=?

Kaynak:WPC

22. A,B ve C üç şehir.Bütün ikililer birbirine bir yol ağıyla bağlı.A'dan B'ye (C'den geçenlerden de içinde olmak üzere) 82 farklı şekilde ulaşılabiliyor. B'den C'ye ise (A'dan geçenler de içinde olmak üzere) 62 farklı yol var. A'dan C'ye (B'den geçenler de dahil olmak üzere) en az kaç farklı yolla gidilebilir?

23. Burcu, arkadaşı Ahmet'e yeni taşınan 3 komşuyu göstererek, "Üçünün kapı numaralarının toplamı senin kapı numaranın iki katı, çarpımları ise 1260." dedi. Ahmet de "Bu, kapı numaralarını bulmama yetmiyor" diye yanıtladı.Burcu da "Bu doğru, ama benim kapı numaramın onların hepsininkinden büyük olduğunu söylersem işini oldukça kolaylaştırmış olurum" dedi. Bu beş kişinin kapı numaraları ne idi?

Not:Kapı numaraları 2'den başlıyor.

24. George bir dükkandan 3 parça eşya aldı.Dükkan sahibinin hesap yaparken sayıları toplayacağı yerde çarptığını gördü.Onu uyardığında adam patavatsızca "Toplamsam da aynı sonuç, yani 5.70 dolar olacaktı" dedi.
George'un aldığı eşyaların fiyatları neydi?

25. 74,088 şeffaf plastik küp, boyutları 63x42x28 br. olan bir dikdörtgenler prizması oluşturacak biçimde biraraya getirilmiştir.Bir lazer ışını prizmanın bir köşesinden çaprazdaki karşı köşesinden geçecek şekilde tutulmuştur.

Bu lazer ışını kaç küpten geçer?

26. Ayşe, yeni bir hesap makinesi aldı.Bu makinenin bir özelliği de istenilen basamak sayısında rastgele sayı üretmesiydi.Ayşe, makinenin 5 basamaklı 10 tane sayı üretmesini sağladı.Sonra fark etti ki girilen bu sayılardan hepsinin Ayşe'nin 5 basamaklı kütüphane kayıt numarasıyla bir basamakları yeri ile beraber aynı idi. Sayılar ise şöyleydi:

14073, 79588, 05892, 84771, 63136
42936, 37145, 50811, 98174, 29402

Ayşe'nin 5 basamaklı kütüphane numarasını bulabilir misiniz?

27. Aşağıdaki her bir adımı, bulmacayı çözüp tamamlamak için yapmanız gereken adımları gösterecek şekilde 1'den 10'a kadar numaralandırın.
__ Onun yanına "1" koyun.
__ Henüz kullanılmamış olan en küçük sayıyı onun yanına yazın.
__ Bütün seçenekleri okuyun.
__ Sayıları yanıt çizgisine yazarken hata yapıp yapmadığınızı gözden geçirin.
__ Yanlarında sayı bulunmayan bütün seçenekleri okuyun.
__ Henüz "10" sayısını koymadıysanız, önceki üç adımı yineleyin.
__ Yönergeyi okuyun.
__ Sayıları, sırasıyla, alttaki yanıt çizgisine yazın.
__ Bunlardan hangisinin önce geldiğini belirleyin.
__ Hangisinin birinci olduğunu kararlaştırın.
____________________________
Kaynak:WPC

28. Sayısal göstergeli bir saat her biri iki hane olmak üzere ve sırasıyla "saat:dakika:saniye-ay/gün" bilgilerini göstermektedir.Örnek:"23:30:00-04/26"(26 Nisan, saat 23:30:00) 0'dan 9'a kadar bütün rakamların birer kez kullanıldığı tarih bilgilerini dikkate alarak bir yıl içindeki en küçük ve en büyük tarih değerlerini bulunuz.

En küçük: --:--:-- --/--
En büyük: --:--:-- --/--

29. Kemal, yeni bir kol saati aldı ve bir müddet sonra gördü ki saatin akrep ve yelkovan kolları her 65 dakikada bir üstüste geliyor.

Bu saat hızlı mı, yavaş mı, normal mi çalışıyor? Eğer bir fark varsa bu, saatte kaç saniye?

30.Son kelime ne olmalıdır?

İkindide Kerem'in beşiğini onardık.
Biriktirmemek artık altınlarınızı yedirebilir.
Binanız bölümünüz yüzünden ???
Kaynak:Türkiye Zeka Vakfı

Cevaplar