AMBİGRAMLAR ANAGRAMLAR KENDİNCE CÜMLELER PALİNDROMLAR REKORLAR DİĞERLERİ
 
 
 
ANAGRAMLAR

Bir kelime ya da kelime grubundaki harflerin yeri değiştirilerek elde edilen kelime ya da kelime gruplarına anagram denir.

Sözlükte geçen kelimeler ele alındığında;

Anagram rekorları:

En çok harf içeren anagram ikilisi: karşılaştırmalı-karşılaştırılma (15)
Harf sayılarına göre en çok kelime içeren anagram grupları:
3 harf: aks, ask, kas, sak (4)
4 harf: alim, amil, ilam, imal, imla, mail, mali (7)
5 harf: açlık, akçıl, çakıl, çalık, çalkı, kaçlı, kalıç, lakçı (8)
6 harf: alaşım, alışma, aşılma, maaşlı, maşalı, şamalı (6)
7 harf: asılmak, asmalık, ıslamak, kasılma, kısalma, makaslı, mıskala, salkıma (8)
8 harf: kaykılma, kaymaklı, kaymalık, yakılmak, yakmalık, yamaklık (6)
9 harf: akşamları, arıklaşma, arılaşmak, ıraklaşma, karılaşma, karışlama, karşılama (7)
10 harf: arıklaşmak, ıraklaşmak, karılaşmak, karışlamak, karşılamak (5)
11 harf: anlaştırmak, tıraşlanmak, tanrılaşmak (3)

Bazı anagram çiftleri:

11 harfli:
 1. Aliterasyon Rasyonalite
10 harfli:
 1. Kalıtımsal Kısaltılma
 2. Potansiyel İspanyolet
9 harfli:
 1. Acımtırak Acıktırma
 2. Algoritma Logaritma
 3. Harbiyeli Bahriyeli
 4. Etnolojik Teknoloji
 5. Keratinli Entarilik
 6. Kollayıcı Olaycılık
8 harfli:
 1. Adalesiz Asilzade
 2. Anlamsız Sızlanma
 3. Kanamalı Kınalama
 4. Apolitik Politika
 5. Balistik Sabitlik
 6. Karbonlu Baronluk
 7. Bitkisel Bisiklet
 8. Heybetli Ehlibeyt
 9. Kinayeli Enayilik
 10. Erdemsiz Sezdirme
 11. Hasretli Tarihsel
 12. Kafiyeli Kalifiye
 13. Çardaklı Kaldıraç
 14. Kalender Kardelen
 15. Simetrik Kestirim
 16. Maksatlı Kısaltma
 17. Mantarsı Manastır
 18. Toparlak Portakal
 19. Samanlık Sanılmak
 20. Sırıtkan Sarkıntı
 21. Yaratıcı Tarayıcı
 22. Yalansız Yazınsal
 23. Yöntemli Yöneltim
 24. Müşterek Şükretme
7 harfli:
 1. Dayaklı Adaylık
 2. Armonik Akronim
 3. Sakızlı Akılsız
 4. Astımlı Sıtmalı
 5. Aşamalı Aşılama
 6. Bıçaklı Balıkçı
 7. Ücretli Lüterci
 8. Enerjik Jenerik
 9. Rakamlı Karılma
 10. Okutman Komutan
 11. Kuramcı Kumarcı
 12. Kuşaklı Uşaklık
 13. Türemiş Müşteri
 14. Neşveli Evleniş
 15. Çelişik Çekiliş
 16. Çeşnili İçleniş
 17. Şapkalı Paşalık
 18. Şımarık Karışım
6 harfli:
 1. Asgari Sigara
 2. Şahane Aşhane
 3. Acıklı Acılık
 4. Ametal Alamet
 5. Alaysı Asyalı
 6. Anemik Makine
 7. Manalı Alınma
 8. Karalı Aralık
 9. Paracı Arpacı
 10. Matrak Artmak
 11. Atomal Otlama
 12. Ayarlı Yaralı
 13. Ayrıca Ayarcı
 14. Şeriat Aşiret
 15. Zembil Bilmez
 16. Define Efendi
 17. Düzgün Gündüz
 18. Etkili İletki
 19. Eğimli Eğilim
 20. Gerçek Grekçe
 21. Hiçten Hintçe
 22. İçkili İlikçi
 23. Kentli Telkin
 24. İmgeci Gemici
 25. Irktaş Karşıt
 26. Kefeli Efelik
 27. Kermes Sermek
 28. Şişkin Kişniş
 29. Tropik Kripto
 30. Kromlu Morluk
 31. Kulplu Pulluk
 32. Vadeli Valide
 33. Çarpık Parkçı
 34. Bakire Rakibe
 35. Makbul Bulmak
 36. Cırlak Kralcı
 37. Ricacı İcracı
 38. Statik Taksit
 39. Uykucu Kuyucu
5 harfli:
 1. Lokal Alkol
 2. Alman Anlam
 3. Alçak Çakal
 4. Amorf Forma
 5. Antik Nakit
 6. Sanal Aslan
 7. Habis Bahis
 8. Harbi İhbar
 9. Kibar Bakir
 10. Bariz İbraz
 11. Barok Kobra
 12. Yaban Bayan
 13. Başka Başak
 14. Bitik Bitki
 15. Evcil Cilve
 16. Esnek Eksen
 17. Eksik Sikke
 18. İlkel Ellik
 19. Ender Rende
 20. Genel Engel
 21. Sekiz Eskiz
 22. Tekil Kitle
 23. Eşsiz Seziş
 24. Ferah Refah
 25. Sahte Haset
 26. Haşin Şahin
 27. Nadir Dinar
 28. Klişe Şekil
 29. Salak Sakal
 30. Karma Rakam
 31. Kayan Yanak
 32. Kıyak Kayık
 33. Yakın Yankı
 34. Ürkek Kürek
 35. Sıska Saksı
 36. Lirik Kiril
 37. Otsul Lotus
 38. Tenor Noter
 39. Mitoz Otizm
 40. Yasal Salya
 41. Yamuk Yumak

Devirli kelimeler:

Başından alınan harf dizisinin sonuna yerleştirilmesiyle anlamlı başka bir kelime oluşturan kelimelerdir.

En az 5 harf aktarımı:
 1. aliterasyon-rasyonalite [ambigram]
 2. göçerkonar-konargöçer
En az 4 harf aktarımı:
 1. Emirgazi-Gaziemir
En az 3 harf aktarımı:
 1. balistik-istikbal
 2. muntazam-tazammun
 3. salakça-akçasal
 4. Taşkent-kenttaş
 5. Anamur-murana
 6. aramak-makara
 7. bulmak-makbul
 8. düzgün-gündüz
 9. katmer-merkat
 10. maksat-satmak
 11. mektep-tepmek
En az 2 harf aktarımından örnekler:
 1. cıyırtı-yırtıcı
 2. alamet-ametal
 3. kabara-baraka
 4. makara-karama
 5. matara-tarama
 6. sekili-kilise
 7. akbaş-başak
 8. akkuş-kuşak
 9. akmak-makak-kakma
 10. akort-ortak
 11. aktar-tarak
 12. alçak-çakal-kalça
 13. alkan-kanal
 14. arkaç-kaçar-çarka
 15. artım-tımar-martı
 16. asmak-makas-kasma
 17. behey-heybe
 18. cebel-belce
 19. çapar-parça
 20. çedik-dikçe
 21. çekül-külçe
 22. davar-varda
 23. diken-kendi
 24. engel-gelen
 25. erbin-biner
 26. etken-kenet
 27. galon-longa
 28. Gediz-dizge
 29. gider-dergi
 30. iftar-tarif
 31. ihtar-tarih
 32. ikmal-malik
 33. ilham-hamil
 34. imsak-sakim
 35. iptal-talip
 36. ishal-halis
 37. itlik-likit
 38. kaban-banka
 39. kahır-hırka
 40. kavat-vatka
 41. kesik-sikke
 42. kesir-sirke
 43. maada-adama
 44. mabat-batma
 45. mapus-pusma
 46. masal-salma
 47. medüz-düzme
 48. teker-kerte
 49. topal-palto
 50. vezir-zirve
 51. yasal-salya
 52. zamir-mirza
 53. açan-anaç
 54. açar-araç
 55. alfa-faal
 56. alim-imal
 57. aman-anam
 58. amin-inam
En az 1 harf aktarımından örnekler:
 1. kolaylaştırma-olaylaştırmak
 2. kaşağılanma-aşağılanmak
 3. katlandırma-atlandırmak
 4. kapıştırma-apıştırmak
 5. kastarlama-astarlamak
 6. kaşındırma-aşındırmak
 7. katıştırma-atıştırmak
 8. kestirilme-estirilmek
 9. kovuşturma-ovuşturmak
 10. kaldırtma-aldırtmak
 11. karalanma-aralanmak
 12. karılaşma-arılaşmak
 13. kerteleme-ertelemek
 14. apolitik-politika
 15. kabartma-abartmak
 16. kandırma-andırmak
 17. kanırtma-anırtmak
 18. karlanma-arlanmak
 19. kastarlı-astarlık
 20. katlatma-atlatmak
 21. kayırtma-ayırtmak
 22. kazdırma-azdırmak
 23. kelleşme-elleşmek
 24. kestirme-estirmek
 25. koydurma-oydurmak
 26. közleşme-özleşmek
 27. kuyruklu-uyrukluk
 28. küflenme-üflenmek
 29. kabuklu-abukluk
 30. kapışma-apışmak
 31. kasılma-asılmak
 32. kaşınma-aşınmak
 33. katılma-atılmak
 34. katlama-atlamak
 35. kazıklı-azıklık
 36. kazıtma-azıtmak
 37. kesirli-esirlik
 38. kılıklı-ılıklık
 39. koklama-oklamak
 40. kokutma-okutmak
 41. kotlama-otlamak
 42. közleme-özlemek
 43. kuşaklı-uşaklık
 44. karalı-aralık
 45. karama-aramak
 46. kazıcı-azıcık
 47. kefeli-efelik
 48. kerime-erimek
 49. salpak-alpaks
 50. çavun-avunç
 51. kaçlı-açlık
 52. kaçma-açmak
 53. kakma-akmak
 54. kalça-alçak
 55. kalma-almak
 56. kanca-ancak
 57. kanlı-anlık
 58. kasma-asmak
 59. kaşlı-aşlık
 60. katma-atmak
 61. kayma-aymak
 62. kazma-azmak
 63. kelli-ellik
 64. kesme-esmek
 65. kırma-ırmak
 66. kinci-incik
 67. martı-artım
 68. nokta-oktan
 69. plâka-lâkap
 70. rende-ender
 71. savan-avans
 72. trake-raket
 73. üstat-statü
 74. zarsı-arsız
 75. adam-dama
 76. akın-kına
 77. alev-leva
 78. amaç-maça
 79. aman-mana-anam
 80. anot-nota
 81. aort-orta
 82. asıl-sıla
 83. asır-sıra
 84. aşır-şıra
 85. atak-taka
 86. ayar-yara
 87. çağa-ağaç
 88. eder-dere
 89. ehil-hile
 90. ekip-kipe-ipek-peki
 91. elek-leke
 92. emin-mine
 93. esen-sene
 94. eşik-şike
 95. etek-teke
 96. eter-tere
 97. ırak-rakı
 98. ibiş-bişi
 99. ikon-koni
 100. imal-mali
 101. iman-mani
 102. kaçı-açık
 103. kafa-afak
 104. katı-atık
 105. kaya-ayak-yaka
 106. kene-enek
 107. koca-ocak
 108. kota-otak
 109. koyu-oyuk
 110. mali-alim-lima
 111. mazi-azim
 112. nesi-esin
 113. para-arap
 114. sabi-abis
 115. ster-ters
 116. usul-sulu-ulus
 117. tras-rast
 118. vale-alev
 119. kas-ask
 120. kaş-aşk
 121. kır-ırk
 122. kil-ilk
 123. kör-örk
 124. son-ons
 125. sör-örs
 126. tas-ast

Dipnot: Rekor ve kelimeler -aksi belirtilmedikçe- Cihan Altay tarafından hazırlanmıştır. Sitenin kaynak gösterilmesi ve rekor/kelime sahiplerinin belirtilmesi şartıyla alıntı yapılabilir. Hazırladığınız anagramları aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz. Uygun görülmesi halinde, sonraki güncellemede yayınlanacaktır.
 
 
 
Anagram Siteleri

Mike Keith
Word Ways Journal
Anagram Server
Anagram Genius
 
 
 
Anagram Listesi

Anagram rekorları
İlginç anagramlar
Devirli kelimeler
 
 
 
 
Cihan Altay © 2002-2007