AMBİGRAMLAR ANAGRAMLAR KENDİNCE CÜMLELER PALİNDROMLAR REKORLAR DİĞERLERİ
 
 
 
DİĞERLERİ

Alfabe cümleleri:

Alfabenin 29 harfini de içeren cümlelere alfabe cümleleri diyoruz. Böyle cümlelere pangram da denir. Cümleleri hazırlarken amaç, minimum sayıda harf kullanarak mümkün olduğunca anlamlı ve akıcı bir cümle elde etmektir. Parantez içinde toplam harf sayıları belirtilmiştir.
 1. Bahçede acı jambonlu zayıf tavuk göğsü pişir. (38)
 2. Bronş, cız, çiğ, duy, fevk, güm, höst, plaj. (29)
 3. Bu vakıf koleji hep güçsüz; öğrenci yetişmedi. (38)
 4. Çoğu cingöz haje dışbükey platform sever. (35)
 5. Dağ sincabı, faj ve hipo sözlükte geçmiyormuş. (38)
 6. Kolej fıstığı böcüden hep vazgeçiyormuş. (35)
 7. Öptüğü Fransız çocuk hala dejavu gibiymiş. (36)
 8. Jübile, hepsi Eğitim Gönüllüleri Vakfı içindi; coşuyoruz. (48)
 9. Ünlü bahtsız deveyi Ganj'da fakir çocuğu öpermiş. (41)

Yinelemeli cümleler:

Aynı harf dizisinin tekrarlanmasıyla oluşturulan cümlelerdir.
 1. Azar az, ar az, araz ara Zara, zar azar azar azar.
 2. Birdirbir birdirbirdir.
 3. Kazarak az ara, kaz ara kazara kazarak a Zara.

Çok okunuşlu cümleler:

Aynı harf dizisinin birden fazla şekilde okunabildiği cümlelerdir.
 1. Ulu orta çağırmaktan bıktı. Ulu Orta Çağ, ırmaktan bıktı.
 2. Çağlayan durmuyor. Çağla, yan durmuyor.
 3. Çiğdem yerinde değil. Çiğ dem yerinde değil.
 4. Her yer dekar hesabı yapılıyor. Her yerde kar hesabı yapılıyor.
 5. Her gele seni yıldırmasın. Hergele seni yıldırmasın.
 6. İt halat ile gelmiyor. İthalat ile gelmiyor.
 7. Ondan itibar en iyidir. Ondan itibaren iyidir.
 8. Okuman yakarış kadar. O kumanya karış kadar.
 9. Matem, atik oldu. Matematik oldu.
 10. Her mertebe yapardı. Her mert ebe yapardı.
 11. Kaç paravana? Kaç para vana?
 12. Sakat at yemem. Sakatat yemem.
 13. Sap sarı olmuş. Sapsarı olmuş.
 14. Düşmanını seç, kin yapma. Düşmanını seçkin yapma.
 15. Ya, seminer kek değildir. Yasemin erkek değildir.
 16. Son uç değişmedi. Sonuç değişmedi.
 17. Süt, un gibi malzemeler lazım. Sütun gibi malzemeler lazım.
 18. Şam, piyon olamaz. Şampiyon olamaz.
 19. Tabi at üstü gitme kolay. Tabiatüstü gitmek olay.
 20. Tank eri gidiyor. Tankeri gidiyor.
 21. Alman aklı bu. Almanaklı bu.
 22. Az iz bırakın. Aziz bırakın.
 23. Sil silebilirsen. Silsile bilirsen.
 24. Şarapneli çıktı. Şarap neli çıktı?
 25. Ekmeği balaban. Ekmeği bala ban.
 26. Bari ton balığı yeseydi. Bariton, balığı yeseydi.
 27. Bele diye ısrar etti. Belediye ısrar etti.
 28. Bey, az ye biraz. Beyaz ye biraz.
 29. Çin gene, Japon değil. Çingene Japon değil.
 30. “Ebe” diyen ölecek. Ebediyen ölecek.
 31. Yüz sekiz düşüm doğru çıkar. Yüzsek izdüşüm doğru çıkar.
 32. Nal bant tutmaz. Nalbant tutmaz.
 33. Sihir bazen başarılı. Sihirbaz en başarılı.
 34. Karesi metrik değil. Kare, simetrik değil.
 35. Stajyeri belli mi? Staj yeri belli mi?
 36. Tekstil başarısız olur. Tek stil başarısız olur.
 37. Bul, dokuz ay görmedi. Buldok uzay görmedi.
 38. Yüzük oyun değildir. Yüzükoyun değildir.

Oksimoronlar:

Birbiriyle uyumsuz ve çelişen iki sözden oluştuğu halde; günlük dilde sıkça kullanılan ve anlamı kolayca tahmin edilebilen söz gruplarına oksimoron denir.
 1. Sanal gerçeklik
 2. Vergi iadesi
 3. Ücretli tatil
 4. Barış kuvvetleri
 5. Yeni bir klasik
 6. Üç tekerlekli bisiklet
 7. Yapay zeka
 8. Doğal davranmak
 9. Sonsuz ötesi
 10. Deve kuşu
 11. Ölü doğum
 12. Köpek balığı
 13. Romantik komedi
 14. Sivil polis
 15. Ayrıntılı özet
 16. Ömür boyu beraber
 17. İnsan robot
 18. Endüstri parkı
 19. Görünmez mürekkep
 20. Sınırlı garanti
 21. Banttan canlı
 22. Orta Doğu
 23. Akşam güneşi
 24. Modern tarih
 25. Negatif büyüme
 26. Bilim kurgu
 27. Orijinal kopya
 28. Sevinçten ağlamak
 29. Kara mizah
 30. Davetsiz misafir
 31. Kuru buz
 32. Eşit hak
 33. Sabit değişken
 34. Günümüz tarihi
 35. Yürüyen merdiven
 36. Tek seçenek
 37. İç savaş
 38. Sürekli değişim
 39. Astronomik rakam

Çelişken kelimeler:

Birbirine zıt veya birbiriyle çelişen iki anlamı olan kelimelerdir.
 1. Tabu: 1. Kutsal sayılıp korunan. 2. Yasaklanan, tekinsiz.
 2. Kiralamak: 1. Kira ile vermek. 2. Kira ile tutmak.
 3. Zom: 1. Olgun (kimse). 2. Çok sarhoş olan.
 4. Bayağı: 1. Aşağılık; sıradan. 2. Çok iyi.
 5. Bitmek: 1. Sona ermek. 2. Ortaya çıkmak.
 6. Tire: 1. Kısa çizgi. 2. Uzun çizgi.

Sandviç kelimeler:

Aynı harf dizisi ile başlayıp biten kelimelerdir.

5 harfli dizi:
 1. köpekoğluköpek
4 harfli diziler:
 1. abrakadabra [ambigram]
 2. indibindi
 3. ilikçilik
 4. emeklemek
 5. kınakına
 6. anneanne
 7. agaragar
 8. beriberi
 9. kuçukuçu
 10. uçtuuçtu
 11. pisipisi
 12. minimini
Bazı 3 harfli diziler:
 1. mikroekonomik
 2. trigonometri
 3. makadamlamak
 4. renkgideren
 5. yokoğluyok
 6. sızıltısız
 7. peyderpey
 8. birdirbir
 9. yüzbeyüz
 10. taraftar
 11. keşmekeş
 12. kesinkes
 13. katbekat
 14. ilişkili
 15. günbegün
 16. derbeder
 17. dembedem
 18. çarnaçar
 19. cetbecet
 20. amaçlama
 21. tıpatıp
 22. sızısız
 23. peyapey
 24. motamot
 25. menemen
 26. korakor
 27. birebir
 28. beraber

Dipnot: Kelime ve cümleler -aksi belirtilmedikçe- Cihan Altay tarafından hazırlanmıştır. Sitenin kaynak gösterilmesi ve kelime/cümle sahiplerinin belirtilmesi şartıyla alıntı yapılabilir. Hazırladığınız kelime ve cümleleri aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz. Uygun görülmesi halinde, sonraki güncellemede yayınlanacaktır.
 
 
 
İlgili Siteler

Wiki'de Pangram
The Pangram page
 
 
 
Cümle ve Kelime Listesi

Alfabe cümleleri
Yinelemeli cümleler
Çok okunuşlu cümleler
Oksimoronlar
Çelişken kelimeler
Sandviç kelimeler
 
 
 
 
Cihan Altay © 2002-2007