AMBİGRAMLAR ANAGRAMLAR KENDİNCE CÜMLELER PALİNDROMLAR REKORLAR DİĞERLERİ
 
 
 
REKORLAR

Türkçe'de rekorlar:

İnternet üzerinde güncel halinin de bulunduğu TDK Türkçe Sözlük'te madde halinde yer alan kelimeler ele alındığında;
 1. En uzun kelime: erkânıharbiyeiumumiye (21)
 2. Harfleri farklı en uzun kelime: konseptüalizm* (13) [Köksal Karakuş]
 3. Sessiz harfleri farklı ve en çok sayıda olan kelime: dengesizleştirmek (11)
 4. Sesli harfleri farklı ve en çok sayıda olan kelime: kökboyasıgiller, dokuzaltmışbeşlik (6)
 5. En çok sayıda farklı harf içeren kelime: doğurganlaştırmak, şekerciboyasıgiller, dokuzaltmışbeşlik (14)
 6. En çok sayıda anlamı olan kelime: çıkmak* (57) [İsmet Keskinsoy]
 7. En çok sayıda eşi olan sesteş: bar, bel (5)

 8. Peş peşe en çok sessiz harf içeren kelime: angström* [Köksal Karakuş], kontrplak* [Ömer Gözü], golfstrim (5)
 9. Peş peşe en çok sesli harf içeren kelime: maaile* [Köksal Karakuş], geoit, Taoizm (3) +
 10. Bir sesli harfle yazılan en uzun kelime: sfenks*, sprint* (6) [Köksal Karakuş]
 11. İki sesli harfle yazılan en uzun kelime: golfstrim, hornblent, kontrplak, transport (9)
 12. Üç sesli harfle yazılan en uzun kelime: transformizm (12)
 13. Dört sesli harfle yazılan en uzun kelime: transplantasyon (15)
 14. Beş sesli harfle yazılan en uzun kelime: standartlaştırmak (17)
 15. Bir sessiz harfle yazılan en uzun kelime: aile*, iade* [Köksal Karakuş], obua, idea (4) +
 16. İki sessiz harfle yazılan en uzun kelime: ailevi, iguana, obuacı (6) +
 17. Üç sessiz harfle yazılan en uzun kelime: anaokulu, ideoloji (8) +
 18. Dört sessiz harfle yazılan en uzun kelime: iadeiitibar (11)
 19. Beş sessiz harfle yazılan en uzun kelime: amerikaüzümü, epidemioloji, iadeiziyaret (12)
 20. Altı sessiz harfle yazılan en uzun kelime: menafiiumumiye (14)
 21. Bir sesli bir sessiz giden en uzun kelime: manifaturacılık, alametifarikalı (15)
 22. En uzun sessiz harf iskeletini paylaşan kelime ikilisi: dalgınlaştırmak-edilgenleştirmek (10) +
 23. En uzun sesli harf iskeletini paylaşan kelime ikilisi: biyometeoroloji-biyometeorolojik (8)

 24. En uzun palindromik kelime: kamalamak (9)
 25. En uzun çift yönlü kelime ikilisi: akronim-minorka (7)
 26. En uzun anagram ikilisi: karşılaştırmalı-karşılaştırılma (15)
 27. En yüksek alfabe değerine (A=1, B=2, ..., Z=29) sahip kelime: yüzsüzleştirilmek (324)
 28. Scrabble®'da en yüksek puanlı ilk hamle: çöğürcü, dövüşçü, göğümsü, sövgücü (126)
 29. Scrabble® taşlarıyla yazılabilen en yüksek değere sahip kelime: radyofizyoloji (43)
 30. Tüm harfleri alfabede yan yana olan en uzun kelime: limnolojik (10)
 31. Birbirine dönüşmek için en çok sayıda harf aktarımının gerektiği devirli kelime ikilisi: aliterasyon-rasyonalite (5) [ambigram]
 32. En uzun harf dizisi ile başlayıp aynı harf dizisiyle biten sandviç kelime: köpekoğluköpek (5)
 33. Alfabenin ilk 15 hafiyle yazılan en uzun kelime: alacabalıkçıl (13)
 34. Alfabenin son 15 hafiyle yazılan en uzun kelime: promosyonsuz (12)
 35. Aynada da anlamlı olan en uzun kelime: DEBDEBE (7) [ambigram]
 36. Dikey yazıldığında aynada da anlamlı olan en uzun kelime: OTOMOTİV (8) [ambigram] +
 37. Baş aşağı çevrildiğinde de anlamlı olan en uzun kelime: tezat [ambigram], fesat [ambigram] (5)
 38. Düz çizgilerle yazılan en uzun kelime: NAFTALİNLENMEK (14)
 39. Eğri çizgilerle yazılan en uzun kelime: goygoycu (8)
 40. Kısa harflerle yazılan en uzun kelime: umursamazca (11)
 41. En uzun yankı dizisi: trakit-rakit-akit-kit-it-t (6)
 42. En uzun çığ dizisi: t-ta-tar-tart-tartı-tartıl-tartılı-tartılış (8)

 43. Harfleri sıralı olan en uzun kelime: defosuz (7)
 44. Harfleri ters sıralı olan en uzun kelime: Soğdca* (6) [İsmet Keskinsoy]
 45. En çok sessiz harfi sıralı olan kelime: dampersiz, hakperest (6)
 46. En çok sessiz harfi ters sıralı olan kelime: taşeronluk (6)
 47. En çok sesli harfi sıralı olan kelime: başrejisörlük (5)
 48. En çok sesli harfi ters sıralı olan kelime: üniversal, multimedya (4) +

 49. Sözlükteki (TDK), bir harfi en çok içeren kelimeler:
  • A: alafrangalaşma (6)
  • B: beybaba* (3) [İsmet Keskinsoy]
  • C: seccadeci (3)
  • Ç: çiçekçi* (3) [Köksal Karakuş]
  • D: dedikodu (3)
  • E: gelenekselleşme* (7) [Köksal Karakuş]
  • F: şeffaf* (3) [Köksal Karakuş]
  • G: gürgengiller (3)
  • Ğ: dağdağa* (2) [Köksal Karakuş]
  • H: hahamhane (3)
  • I: sıkıştırıcı (5)
  • İ: iyilikbilirlik (6)
  • J: jeoloji (2)
  • K: korkaklık (4)
  • L: illallah (4)
  • M: mütemmim (4)
  • N: anneanne* (4) [Köksal Karakuş]
  • O: otokontrol* (4) [Metin Örsel]
  • Ö: mösyö (2)
  • P: pipo (2)
  • R: hürriyetperver (4)
  • S: sosis (3)
  • Ş: şeşbeş (3)
  • T: hattat (3)
  • U: uyuşturuculuk* (6) [Celalettin Baylan]
  • Ü: düşündürücülük* (6) [İsmet Keskinsoy]
  • V: evvel (2)
  • Y: muayyeniyet (3)
  • Z: muazzez (3)
  (Birden çok kelime olması durumunda, daha kısa ve yaygın olan verilmiştir.)

 50. Sözlükteki (TDK), aynı sessiz harfle yazılan en uzun kelimeler:
  • B: Babai (5)
  • C: acıca (5)
  • Ç: çaçaça (6)
  • D: iddia (5)
  • F: afife (5)
  • G: gaga (4)
  • Ğ: ağa (3)
  • H: hahha (5)
  • J: oje (3)
  • K: kekik (5)
  • L: lüleli (6)
  • M: muamma (6)
  • N: anneanne* (8) [Köksal Karakuş]
  • P: epope (5)
  • R: iare (4)
  • S: sosis (5)
  • Ş: şaşaa (5)
  • T: itaat (5)
  • V: ova (3)
  • Y: yaya (4)
  • Z: azize (5)
  (Birden çok kelime olması durumunda, daha yaygın olan verilmiştir.)

 51. Sözlükteki (TDK), bir sesli harfi içermeyen en uzun kelimeler:
  • A: profesyonelleştirmek (20)
  • E: akışkanlaştırıcılık (19)
  • I: kuyruksallayangiller (20)
  • İ: elektroensefalogram (19)
  • O: erkânıharbiyeiumumiye (21)
  • Ö: erkânıharbiyeiumumiye (21)
  • U: ademimerkeziyetçilik (20)
  • Ü: erkânıharbiyeiumumiye (21)
  (Birden çok kelime olması durumunda, daha yaygın olan ve listede daha önce kullanılmayan verilmiştir.)

 52. Sözlükteki (TDK), bir harfle başlayan en uzun kelimeler:
  • A: ademimerkeziyetçilik (20)
  • B: belirginleştirmek (17)
  • C: cesaretlendirilmek (18)
  • Ç: çobanaldatangiller (18)
  • D: demokratikleştirmek (19)
  • E: erkânıharbiyeiumumiye (21)
  • F: Fransızlaştırmak (16)
  • G: gerçekleştirilmek (17)
  • Ğ: - (0)
  • H: Hristiyanlaştırmak (18)
  • I: ışıklandırılmak (15)
  • İ: iktidarsızlaşmak (16)
  • J: jeomorfolojik (13)
  • K: kuyruksallayangiller (20)
  • L: lezzetlendirmek (15)
  • M: mekanikleştiricilik (19)
  • N: numaralandırmak (15)
  • O: olanaksızlaşmak (15)
  • Ö: ölümsüzleştirilmek (18)
  • P: profesyonelleştirmek (20)
  • R: radyoaktifleştirme (18)
  • S: standartlaştırmak (17)
  • Ş: şekerciboyasıgiller (19)
  • T: teşkilatlandırılmak (19)
  • U: uluslararasıcılık (17)
  • Ü: ülküleştirilmek (15)
  • V: verimsizleştirmek (17)
  • Y: yılanyastığıgiller (18)
  • Z: zenginleştirmek (15)
  (Birden çok kelime olması durumunda, daha yaygın olan verilmiştir.)

 53. Sözlükteki (TDK), bir harfle biten en uzun kelimeler:
  • A: teşkilatlandırılma (18)
  • B: ruzuşeb (7)
  • C: hac (3)
  • Ç: Şarkikaraağaç (13)
  • D: barkod (6)
  • E: erkânıharbiyeiumumiye (21)
  • F: elektropozitif (14)
  • G: gastroenterolog (15)
  • Ğ: Uğurludağ (9)
  • H: hasbetenlillah (14)
  • I: milletlerarasıcı (16)
  • İ: elektroensefalografi (20)
  • J: dezavantaj (10)
  • K: profesyonelleştirmek (20)
  • L: radyoelektriksel (16)
  • M: elektroensefalogram (19)
  • N: telekomünikasyon (16)
  • O: mezzosoprano (12)
  • Ö: banliyö (7)
  • P: silsileimeratip (15)
  • R: kuyruksallayangiller (20)
  • S: elektromıknatıs (15)
  • Ş: seyrekleştiriş (14)
  • T: egzistansiyalist (16)
  • U: kırlangıçkuyruğu (16)
  • Ü: eltieltiyeküstü (15)
  • V: İskandinav (10)
  • Y: Gümüşhacıköy (12)
  • Z: muvaffakiyetsiz (15)
  (Birden çok kelime olması durumunda, daha yaygın olan verilmiştir.)

 54. Sözlükteki (TDK), aynı harfle başlayıp biten en uzun kelimeler:
  • A: alafrangalaştırma (17)
  • B: B (1)
  • C: C (1)
  • Ç: çalakılıç (9)
  • D: D (1)
  • E: erkânıharbiyeiumumiye (21)
  • F: fonotelgraf (11)
  • G: gastroenterolog (15)
  • Ğ: - (0)
  • H: hasbetenillah (14)
  • I: ıspanağımsı (11)
  • İ: isteklendirici (14)
  • J: - (0)
  • K: kapitalistleştirmek (19)
  • L: lokomobil (9)
  • M: merkantilizm (12)
  • N: nöroşirürjiyen (14)
  • O: oratoryo (8)
  • Ö: öhö (3)
  • P: polariskop (10)
  • R: rüzgârölçer (11)
  • S: semtürreis (10)
  • Ş: şüpheleniş (10)
  • T: tentürdiyot (11)
  • U: uyuşturucu (10)
  • Ü: üstünkörü (9)
  • V: velev (5)
  • Y: yarbay (6)
  • Z: zürriyetsiz (11)
  (Birden çok kelime olması durumunda, daha yaygın olan verilmiştir.)

 55. Sözlükteki (TDK), bir harfi içeren en uzun kelimeler:
  • A: erkânıharbiyeiumumiye (21)
  • B: erkânıharbiyeiumumiye (21)
  • C: sekerciboyasıgiller (19)
  • Ç: ademimerkeziyetçilik (20)
  • D: ademimerkeziyetçilik (20)
  • E: erkânıharbiyeiumumiye (21)
  • F: profesyonelleştirmek (20)
  • G: kuruksallayangiller (20)
  • Ğ: şeytaniğnesigiller (18)
  • H: erkânıharbiyeiumumiye (21)
  • I: erkânıharbiyeiumumiye (21)
  • İ: erkânıharbiyeiumumiye (21)
  • J: gastroenterolojik (17)
  • K: erkânıharbiyeiumumiye (21)
  • L: profesyonelleştirmek (20)
  • M: erkânıharbiyeiumumiye (21)
  • N: erkânıharbiyeiumumiye (21)
  • O: profesyonelleştirmek (20)
  • Ö: ölümsüzleştirilmek (18)
  • P: profesyonelleştirmek (20)
  • R: erkânıharbiyeiumumiye (21)
  • S: profesyonelleştirmek (20)
  • Ş: profesyonelleştirmek (20)
  • T: profesyonelleştirmek (20)
  • U: erkânıharbiyeiumumiye (21)
  • Ü: karikatürleştirmek (18)
  • V: evrenselleştirilmek (19)
  • Y: erkânıharbiyeiumumiye (21)
  • Z: ademimerkeziyetçilik (20)
  (Birden çok kelime olması durumunda, daha yaygın olan verilmiştir.)


* İşaretli rekorlar, 2003'te kapanan Aklaziyan.com'daki rekorlar sayfasında yer almıştı.

Dipnot: Rekorlar -aksi belirtilmedikçe- Cihan Altay tarafından hazırlanmıştır. Sitenin kaynak gösterilmesi ve rekor sahiplerinin belirtilmesi şartıyla alıntı yapılabilir. Geliştirdiğiniz rekorları aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz. Uygun görülmesi halinde, sonraki güncellemede yayınlanacaktır.
 
 
 
İlgili Siteler

İngilizce rekorlar
Mike Keith
Word Ways Journal
Interesting Words
Ivan Skvarca-Palabras
 
 
 
Rekor Listesi

Temel
Sessiz-Sesli
Çeşni
Harf sırası
Harf yoğunluğu
Tek sessizlik
Sesli yasağı
Başlangıç
Bitiş
Başlayıp Bitiş
İçerik
 
 
 
 
Cihan Altay © 2002-2007