This page is the English translation of the Turkish Word Play page of Cihan Altay.

Translation is hard in 'word play'. So, you will find the meanings of the words that are 'ambigrammed' and the descriptions of the self-referential sentences, here.

AmbigramsSelf-referential Sentences

Here are the descriptions of some of my self-referential sentences written originally in Turkish.

About the 29 letters of the Turkish alphabet:
 1. Bir cümlede yirmi dokuz harfin hepsini, j dahil, kullanmak övünç kaynağı olan güç bir iştir.
  "It's hard, and reason of pride, to use all of the twentynine letters, including j, in a sentence."
  Note: The sentence itself contains the twentynine letters of the Turkish alphabet.
 2. Bu cümle, üç a, dokuz b, iki c, yedi ç, on d, dokuz e, bir f, bir g, bir ğ, bir h, üç ı, yirmi üç i, bir j, sekiz k, dört l, üç m, üç n, altı o, beş ö, bir p, on dört r, iki s, iki ş, yedi t, dört u, yedi ü, iki v, altı y ve dört z içeriyor.
  "This sentence contains three 'a's, nine 'b's, ..., four 'z's."
 3. Bu cümlede otuz üç tane a, on bir tane b, iki tane c, yedi tane ç, yedi tane d, kırk bir tane e, iki tane f, bir tane g, bir tane ğ, iki tane h, üç tane ı, yirmi yedi tane i, bir tane j, on tane k, üç tane l, üç tane m, otuz üç tane n, yedi tane o, iki tane ö, bir tane p, on iki tane r, iki tane s, dört tane ş, otuz beş tane t, beş tane u, sekiz tane ü, üç tane v, altı tane y ve beş tane z harfi var.
  "There are thirtythree 'a's, eleven 'b's, ..., five 'z's in this sentence."
 4. Alfabetik bir cümlede çok daha etkili, fevkalade görünen 'ğ' harfiyle, ısrarla, ille 'j'yi kullanmak, lakırdı mı ne olduğu önemsiz paragraflara rağmen sözcüklerin şaşırtıcı türevlerini usulca üretmek ve yazmak zordur.
  "It's hard to use 'ğ', which looks excellent in an alphabetical sentence, to insist on using 'j' and to create and write puzzling words despite of the paragraphs which is not important if they are useful or not."
  Note: First letters of the words are all of the 29 letters in the Turkish alphabet, in order. In Turkish, there is no word beginning with the letter 'ğ' and there are a few words beginning with 'j'.
Others:
 1. L halfini söyleyemiyolum.
  "I can't plonounce the lettel 'l'."
 2. .nuyuko netsret ed rib unuB
  ".sdrawkcab siht daeR"
 3. Bu cümlede bir tane kıs. var.
  "There is one abbr. in this sentence."
 4. Tam bu harften sonrasını silin.
  "Erase this sentence from exactly this letter."
 5. Tam burada bir rib adarub maT
  "There is a a si erehT"
 6. Bu cümleyi bu noktadan itibaren.
  "This sentence will, from this point on, "
 7. Bundan sonra hrfini kullnmycğım.
  "From now on I wn't use the letter."
 8. Bu cümlede üç tane abartma var.
  "There are three exaggerations in this sentence."
 9. kelimesini cümlelerden hoşlanmam.
  "I don't like sentences the word."
 10. arfi ile başlayan cümlelerden hoşlanmam.
  "s the letter I don't like to begin a sentence with."
 11. İ harfini içeren kelimeleri acayip severim.
  "I like words including the letter 'i'."
  Note: In the Turkish sentence, all words include the letter 'i'.
 12. Yedi kelimeden oluşan cümleleri çok severim, ben.
  "I like sentences containing seven words, really."
 13. Ğ harfi ile başlayan bir cümle kurmak hiç zor değil.
  "It's not so hard to begin a sentence with the letter 'ğ'."
  Note: There is no word beginning with 'ğ' in Turkish.
 14. Böyle meydana getirilen kelimelere betişir ismini veriyorum.
  "I give the name 'betişir' to the words formed like this."
  Note: Look at the first letter of the first word, second letter of the second word, ..., in the Turkish sentence.
 15. Aslında bu cümleyi yazmak istemiyordum ama artık çok geç.
  "Actually, I wouldn't write this sentence, but it's too late."
 16. Bu cümlede bir kelime a ile, altı kelime b ile, bir kelime c ile, beş kelime i ile, beş kelime k ile başlıyor.
  "In this sentence, there are one word beginning with an a, ..., five words beginning with a k."
 17. Bu cümlede 'bu' kelimesi iki kere, 'cümlede' kelimesi iki kere, 'kelimesi' kelimesi on kere, 'iki' kelimesi altı kere, 'kere' kelimesi on kere, 'on' kelimesi üç kere, 'altı' kelimesi iki kere, 'üç' kelimesi iki kere, 'kullanılmıştır' kelimesi iki kere kullanılmıştır.
  "In this sentence, the word 'this' have been used two times, ...."
 18. Bu paragrafın yalnızca ilk cümlesini okuyun. Bu cümleyi okumamanız gerekiyordu. Bunu da. Hala okumaya devam ediyorsunuz. Size yalnızca ilk cümleyi okumanız söylenmişti. Ama hala okuyorsunuz. Sanırım paragrafın sonuna kadar okuyacaksınız. Meraktan olsa gerek. Ya bari bunu okumasaydınız. Paragrafın sonu geliyor hala okuyorsunuz. Size de birşey söylenmiyor.
  "Just read the first sentence of this paragraph. You shouldn't have read this sentence. This neither. You still keep on reading. You have been told that you can only read the first sentence. But you're still reading. I guess you will read till the end of the paragraph. It must be curiosity. If only you haven't read this, at least. It's nearly the end of the paragraph, but you're still reading. You are not a person to talk to."

Cihan Altay © 2002