En iyi cevap
Kelimeler:
kuyruksallayangiller
demokratikleştirmek
çobanaldatangiller
elektrodinamometre
elektrokardiyografi
demokratikleştirme
elektrokardiyogram
mükafatlandırmak
doğurganlaştırmak
standartlaştırmakCevabı gönderen:Fatih Bilgen
Puanı:1166


OYUN 02 Cevap gönderen: 83 kişi
Amacımız cep telefonuyla mümkün olan en az sayıda tuşa basacak şekilde kelimeler bulmak.Yapmanız gereken aşağıdaki puanlamadan en iyi şekilde yararlanacak olan,en az 5 harfli, 10 adet kelime bulmak.
Kelimelerin TDK'de geçmesi gerekiyor.
Puanlama:Herbir kelime için;
(Harf sayısı/tuşa basma sayısı)x150 + harf sayısıx8
------------------------------------------------------------
2

12 ABC3 DEF
4 GHI5 JKL6 MNO
7 PQRS8 TUV9 WXYZ


Cevabı ilk hafta yani 30 Nisan'a kadar gönderenlerin puanları 1.07 ile çarpılacaktır.
Örnek:
YOĞURT kelimesini yazmak için;
9 tuşuna 3 kere,
6 tuşuna 3 kere,
4 tuşuna 1 kere,
8 tuşuna 2 kere,
7 tuşuna 3 kere,
8 tuşuna 1 kere olmak üzere toplam 13 kere tuşlara basmak gerekiyor.
PUAN:[(6/13)x150 + 6x8]/2 = 59 puan
Puanlar en yakın tamsayıya yuvarlanacaktır.
DİKKAT:Ğ harfi gibi tuşlarda bulunmayan harfler kullanılabilir.Ş yerine S,Ö yerine O,Ç yerine C harflerini tuşlamak gerekir vb...
Gönderim şekli:
Cevaplarınızı otuzoyun@hotmail.com adresine e-postayla gönderebilirsiniz. Cevabınızda tabi ki 10 kelimeyi,bunların ayrı ayrı puanlarını, adınızı,soyadınızı ve e-mailinizi bildirmeniz gerekiyor.