En iyi cevap
3373
3137
7313
3733


Asal sayı adedi:94

Kullanılan toplam rakam sayısı:226


Cevabı gönderen:Fatih Bilgen
Puanı:1228

Not:İlk hafta gönderdiği için puanı 1.07 ile çarpılmış ve ayrıca bu oyunun değeri 0.2 ile ağırlıklandırıldığı için ham puanı 0.2 ile çarpılmıştır.


OYUN 03 Cevap gönderen: 76 kişi
4x4'lük bir diyagramın karelerine birer rakam yerleştirerek yatayda (soldan sağa veya sağdan sola) ve dikeyde (yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya) (çaprazda değil) mümkün olduğunca çok asal sayı bulma oyunu.

Yardımcı olması için bir sayının asal olup olmadığını veren bir java script
Puanlama:
Her asal sayı için 25 puan. +
Diyagramda bulunabilen asal sayıların toplam rakam sayısı x 15 puan
Aynı asal sayı birden fazla kere geçiyorsa birden fazla kere puanlanacaktır.Fakat tek basamaklı asal sayıları yatayda ve dikeyde olmak üzere 2 kere saymak yok (farklı karelerde değillerse).
Not:En yüksek puanın 1000 civarında olmasını sağlayacak şekilde puanlamada (stratejinizi değiştirmeyecek) bir oransal değişiklik yapılabilir.
Cevabı ilk hafta yani 14 Mayıs'ın sonuna kadar gönderenlerin puanları 1.07 ile çarpılacaktır.
Gönderim şekli:
Cevaplarınızı otuzoyun@hotmail.com adresine e-postayla gönderebilirsiniz.

Cevabınız şu örnekteki gibi olmalı:
7 7 8 1
6 8 3 4
3 4 1 3
8 7 9 1

Dikey:13,143,...
Yatay:7,877,...
Adet:12 Rakam:32
Puan:780
Adınızı soyadınızı yazmayı da unutmayın.
Not:Örnek, kurallara uyma kaygısı olmadan yazılmıştır.