En iyi cevap
Yansızlaştırmak 27x15=405
Oyunbozan 19x9=171
Uyuyuş 16x6=96
Ir 3x2=6
O 2x1=2
O 2x1=2
E 1x1=1
E 1x1=1

Toplam=684 puan
Cevabı gönderen:Köksal Karakuş
Puanı:1317

Not:Toplam puanın çarpıldığı katsayı 1.8 olmuştur.
Köksal Karakuş, ilk hafta gönderdiği için 1.07 katsayısından yararlanmıştır.

Ayrıca Fatih Bilgen'in toplam 683 puan eden çok benzer bir çözümü vardır.
OYUN 05 Cevap gönderen: 72 kişi
Aşağıdaki 36 harfin hepsini en fazla bir kere kullanarak kelimeler üretin.
Puanınız:Her kelime için; (Harf değerleri toplamı x toplam harf sayısı)
Her harfin değeri sağ alt köşesinde belirtilmiştir.


İlk hafta,yani 11 Haziran'ın sonuna kadar cevap gönderenlerin puanları 1.07 ile çarpılacaktır.
Kurallar:
1.Kelimeler TDK linkinde bulunmalıdır. Tek kaynağımız orasıdır.
2.Yukarıdaki cümlede kullanılmış kelimeler, kökleri de dahil kullanılamaz.
3.Her kelimenin puanı yukarıdaki formüle göre bulunacak ve bütün kelimelerin puanları toplanıp belirli bir katsayıyla çarpılacaktır.Bu katsayı gönderilecek en iyi cevaba göre belirlenecektir.
Gönderim şekli:
Cevaplarınızı otuzoyun@hotmail.com adresine e-postayla gönderebilirsiniz. Cevabınız şöyle yazılmalı:
Maşa 8x4=32
Ot 3x2=6
Yar 5x3=15
...
Toplam 355
Cevabınızda adınızı soyadınızı yazmayı da unutmayın.