En iyi cevap
YURTSUZ - 141
RUMUZLU - 140
VURUNTU - 140
UYUMSUZ - 139
UYUTUCU veya ŞUURSUZ - 138

Toplam Puan:698 x 2 =1396
Cevabı gönderenler (Hepsi ilk hafta):

Yiğit Eroğuz
T. Berberoğlu
Köksal Karakuş
Kenan İnceöz
Feridun Çelikşan
Fatih Bilgen
Arif Yağan
Abdullah Kılıç

Puan:1396 x 1.07 = 1494
OYUN 09 Cevap gönderen: 81 kişi
Aşağıdaki tabloda harflerin sayı değerleri, sayının bulunduğu sütun ve satırın başında yazan sayıların çarpımıdır.Örneğin; L harfinin sayı değeri: 2 x 4 = 8'dir.
X1234
1ABCÇ
2DEFG
3ĞHIİ
4KLMN
5OÖPR
6SŞTU
7ÜVYZ
Sizin yapmanız gereken; içerdiği harflerin sayı değerleri toplamı mümkün olduğunca büyük olacak 6 veya 7 harfli 5 kelime bulmak.Tabi bu kelimeler TDK'de geçmeli.
Puanınız:Bu beş kelimeyi oluşturan bütün harflerin sayı değerleri toplamı x 2
Kurallar:
1)Kelimeler 6 veya 7 harfli olabilir.Daha fazlası veya azı olamaz.
2)Kelimelerin tek kontrol kaynağı yukarıda verilen TDK linkidir.Burada bulunmayan kelimeler işleme alınmaz.
3)Yukarıdaki tabloda J harfi yoktur.Bu harfi kelimelerin içinde (6 veya 7 harfli olmak kaydıyla) kullanabilirsiniz.Ama sayı değeri "0(sıfır)" olarak alınacaktır.

İlk hafta,yani 6 Ağustos'un sonuna kadar cevap gönderenlerin puanları 1.07 ile çarpılacaktır.
Örnek:

Turuncu
Sayı değeri toplamı:18+24+20+24+ 16+3+24=129 puan
Turuncu kelimesini cevabınızda kullanmayınız.
Gönderim şekli:
Cevaplarınızı otuzoyun@hotmail.com adresine e-postayla gönderebilirsiniz.
Cevabınız şu örnekteki gibi olmalı:
5 kelimenizi alt alta ve herbirinin sayı değeri ayrı ayrı okunacak şekilde gönderiniz:
Turuncu 129
XXXXXX 96
...
Toplam: 486 x 2 = 972
Ad Soyad