En iyi cevap


buğdaycılhürmetsizkonç
hürmetsizjbuğdaycıl
pöfbuğdaycılhürmetsiz


62 harf
Cevabı gönderen:

Köksal Karakuş

Puan:1240 x 1.07 = 1327OYUN 14 Cevap gönderen: 61 kişi
Aşağıdaki örnekte olduğu gibi 3x3'lük bir diyagramın her hanesine "harfleri farklı" 9 adet kelime yazacak ve şu özelliği sağlamaya çalışacaksınız:Her satır, sütun ve diyagonalde bulunan üç kelimede ortak olarak kullanılmış bir harf olmayacak.

hücumfakirjet
şevkp figür 
zayıfgöğüsbol

Yukarıda görüldüğü gibi;
1. satırda hücum, fakir ve jet kelimelerinin tüm harfleri farklı (Aynı durum diğer iki satır için de geçerli),
1. sütunda hücum, şevk ve zayıf kelimelerinin tüm harfleri farklı (Aynı durum diğer iki sütun için de geçerli),
Sol-üstten sağ-alta giden diyagonalde hücum, p ve bol kelimelerinin tüm harfleri farklı (Aynı durum diğer diyagonal için de geçerli).

Puanınız:(9 kelimede kullandığınız toplam harf sayısı) x 20
Yukarıdaki örnek için puan= 36 x 20 = 720
İlk hafta, yani 15 Ekim'in sonuna kadar cevap gönderenlerin puanları 1.07 ile çarpılacaktır.
Kurallar:
1.Kelimeler için kaynak,TDK linki olacak. Burada bulunmayan hiçbir kelime kabul edilmeyecek.
2.Örnekte de olduğu gibi yalnızca merkezde olan haneye bir harf yazabilirsiniz (a,b,c,ç, ...,z).
E-mail: yarisma@otuzoyun.com
Gönderim şekli:
Yukarıdaki örnek için:

hücum | fakir   |   jet
şevk    |    p     | figür
zayıf    | göğüs |  bol

Puan= 36 x 20 = 720