En iyi cevap

yüz
şov
pus
nötr


Toplam puan:124.47
Yarışma puanı:(124.47-50)x15 = 1117

Cevabı gönderen (ikinci hafta) : Mustafa Özşahin
---------------------------
Cevaplar, Sn. Abdullah Kılıç'ın gönderdiği programla puanlanmıştır.
En yüksek puan :

(ilk hafta)
put,şov,örs,yüz.
Toplam puan:124.08
Yarışma puanı: 1111 x 1.07 = 1189

Cevabı gönderenler :Tuna Berberoğlu, Kenan İnceöz, Köksal Karakuş
Puanlar hesaplanırken şu formül kullanılmıştır:
(Toplam p. - 50) x 15
OYUN 17 Cevap gönderen: 64 kişi
Alfabedeki harfleri, sırasına göre 1'den 29'a kadar numaralandırın:
A=1, B=2, C=3, ..., Y=28, Z=29
Her harfi en fazla bir kere kullanarak dört adet kelime oluşturun.
Her kelime için puanınız:
[(Harflerin sayı değerleri toplamı)/harf sayısı] x (harf sayısı)1/4

Formüldeki (1/4), harf sayısının iki kere karekökünün alınacağını göstermektedir.
Örneğin; "vaziyet" kelimesi için;
harf sayısı=7; harflerin sayı değerleri t.=27+1+29+12+28+6+24=127

(harf sayısı)1/4=1.63

Bunları formülde yerine koyarsak;
(127/7) x 1.63 = 29.57
Dört kelimenin puanları toplamı toplam puanınızı verecek, yarışma puanınız ise bu puanın daha sonra belirlenecek bir katsayıyla çarpılmasıyla elde edilecek.

İlk hafta, yani 26 Kasım'ın sonuna kadar cevap gönderenlerin puanları 1.07 ile çarpılacaktır.
Kurallar:
Kelimelerin TDK'de geçmesi zorunludur.Yalnızca bu (link) kaynaktaki kelimeler geçerli olacaktır.
Emin olmadığınızda mail gönderip sorabilirsiniz.
Vaziyet kelimesini kullanmayınız.
Gönderim şekli:
Cevabınızı aşağıdaki şekilde açıklamalı olarak yarisma@otuzoyun.com adresine gönderin (Bütün puanlarınızı virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde yuvarlayın):
vaziyet=(127/7) x 1.63 = 29.57
...
Toplam=....
Ad Soyad