En iyi cevap
En iyi cevap için tıklayın.

Görüş değerleri toplamı: 91

--------------------------


Yarışma puanları şu formülle hesaplandı:
X:Görüş değerleri toplamı
(165-X) x 15
Cevabı gönderen :

Abdullah Kılıç (ilk hafta):

Puan= (165-91) x 15 = 1110

Yar. p.= 1110 x 1,07 = 1188
OYUN 23 Cevap gönderen: 51 kişi
Aşağıdaki diyagramdaki toplam 49 kesişim noktasından dördünde (F1, A2, G6 ve B7) gözlemciler bulunmaktadır. Elinizde 1'den 9'a kadar numaralanmış 9 taş var. Bu taşları diyagramdaki diğer 45 noktadan herhangi dokuzuna yerleştireceksiniz.

Bir gözlemci, bir taşla arasında bir engel (yani bir başka taş) varsa o taşı göremez. Ancak bu, yalnızca gözlemci-engel-taş üçlüsünün aynı doğru üstünde olmasıyla gerçekleşebilir.
Bir gözlemcinin görüş değeri, onun gördüğü taşların değerleri toplamıdır. Bu dokuz taşı diyagramdaki 45 noktadan dokuzuna öyle yerleştirin ki bu dört gözlemcinin görüş değerleri toplamı minimum olsun.

Yarışma puanınız daha sonra belirlenecek bir formülle hesaplanacak.

İlk hafta, yani 18 Şubat'ın sonuna kadar cevap gönderenlerin puanları 1.07 ile çarpılacaktır.
Örnek:

Yandaki örnekte,
F1'deki gözlemci 4, A2'deki gözlemci 4, G6'daki gözlemci 6, B7'deki gözlemci 6 taş görmektedir.
Gönderim şekli:
Cevabı, yarisma@otuzoyun.com adresine ad-soyadınız ile birlikte şu şekilde gönderebilirsiniz:
Taşların koordinatları:
1:B4
2:G2...
Gözlemcilerin görüş değerleri:
F1:32
A2:29...
Toplam görüş değeri:...