En iyi cevap
a)19x7=133
b)16x9=144
c)26x5=130
d)20x7=140

Toplam = 547

Cevap için tıklayın.

-----------------------------
Yarışma puanları şu formülle hesaplandı:
550 + (toplam - 470) x 7
Cevabı gönderen :


Tuna Berberoğlu (ilk hafta):
Puan=550+(547-470)x7= 1089
Yar. p.=1089x1,07= 1165
OYUN 26 Cevap gönderen: 38 kişi
"OYUN"u 7 ve 9, "ZEKA"yı ise 5 ve 7 benzer parçayla mümkün olduğunca fazla hücreyi içerecek şekilde kaplayın.


Parçalar birbirinin simetriği ya da döndürülmüş hali olabilir. Ancak şekil olarak birbirinin aynısı olmalı ve eşit sayıda hücreye sahip olmalıdırlar.
Parçalar, diyagramdaki çizgilerle çevrelenmeli ve birbirlerini örtmemelidirler.
Yapmanız gereken;
a)"OYUN"u 7 benzer parçayla kaplamak (Puan-a:Parçaların toplam alanı)
b)"OYUN"u 9 benzer parçayla kaplamak (Puan-b:Parçaların toplam alanı)
c)"ZEKA"yı 5 benzer parçayla kaplamak (Puan-c:Parçaların toplam alanı)
d)"ZEKA"yı 7 benzer parçayla kaplamak (Puan-d:Parçaların toplam alanı)
Amacınız a+b+c+d toplamını yüksek tutmak. Yarışma puanınız daha sonra belirlenecek bir formülle hesaplanacak.
Yazıcıdan çıktı almak ve cevap göndermek için oyun26.zip dosyasını kullanabilirsiniz.
İlk hafta, yani 1 Nisan'ın sonuna kadar cevap gönderenlerin puanları 1.07 ile çarpılacaktır.
Örnek:

"OYUN"u 5 benzer parçaya bölmeniz istenseydi şu örnek bir cevap olabilirdi. Puanınız ise 5x20=100 olurdu.
Gönderim şekli:
Cevabınızı, yarisma@otuzoyun.com adresine ad-soyadınız ile birlikte resim ya da excel dosyası olarak gönderebilirsiniz.
Cevabınıza a,b,c,d için elde ettiğiniz puanları ve toplam puanı da ekleyin.