En iyi cevap

1) HOMOLOG(28),MENEMEN(21),ZIH(9) : 58
2) MONOTON(42),MONOPOL(35),MONOLOG(35),OTO(6), TOP(3),POLO(8) :129
3) AZİZ(8),İZAZ(8),AZI(6), KOKOROZ(28), KOMODOR(21),AZA(3),KOKA(4),KOMA(4), RODA(4),HIZ(9),ZOR(6), ORA(3) : 104
4) YOK
Toplam : 291 puan
Yarışma puanları şu formülle hesaplandı:
600 + (toplam - 150) x 3,5
Cevabı gönderen :
Abdullah Kılıç (ilk hafta)
Puan: 1094
Yarışma puanı: 1171
OYUN 28 Cevap gönderen: 43 kişi
C,E,H,I,M,N,O,S,U,Z harflerine başka yönlerden bakarsanız aşağıdaki harfleri de okuyabilirsiniz. 7x7'lik diyagramda maksimum puanı elde edin.
En az üç harfli kelimeler için puan alacaksınız ve her kelime için puanınız:
(kelimenin harf sayısı)x(kelimeyi oluşturan harflerin katsayıları toplamı).
Burada katsayı, o harfin "başka kaç farklı yönden okunmuş olduğu"dur.
Örnekte 1 numaralı bölgeden bakarsanız OYUN'un puanı 4x1=4'tür. Çünkü yalnızca N harfi başka bir yönden (2) okunabilmiştir ve katsayısı 1'dir. Fakat TUR'un puanı 0'dır, çünkü başka yönden de okunmuş bir harfi yoktur. Yalnızca TDK'de bulunan kelimeler kabul edilecektir. Kelimelerin hepsi farklı olmalıdır. Diyagramda anlamsız kelimeler de olabilir (Puanları sıfırdır). Aynı yönde okunan ancak birbirini kapsayan kelimelerden yalnızca uzun olanı değerlendirilecektir. Puanınız tüm kelimelerin puanları toplamıdır. Yarışma puanınız daha sonra hesaplanacaktır. 29 Nisan akşamına kadar cevap gönderenlerin puanları 1.07 ile çarpılacaktır.
Gönderim şekli:
Cevabınızı, yarisma@otuzoyun.com adresine ad-soyadınız, diyagramdaki harfler ve yukarıdaki gibi her yöndeki harfleri parantez içinde puanlarıyla birlikte yazarak gönderin. Önceliği 1 nolu yöne vererek yandaki gibi bir diyagram kullanın. Yukarıdaki örnek için;
 . T . . . O .
 . C İ N . Y .
 . R . A T U R
 . C İ H A N G
 . N . . . U E
 S U S . . T C
 . U . K R O M