En iyi cevap
153 birimkare

Puan: 1100
İlk hafta: 1177

Görmek için tıklayın

-----------------------------
Yarışma puanları şu formülle hesaplandı:

400 + (alan - 125) x 25
Cevabı gönderenler :

İlk hafta:

Yiğit Eroğuz
Tuna Berberoğlu
Arif Yağan
Abdullah Kılıç
Osman Kınalı
Yılmaz Çetin
Gürsu Pınar

İkinci hafta:

Ömer Uğur
OYUN 30 Cevap gönderen: 51 kişi
1,2,3,4,5,6,7,8 birim uzunluklara sahip 8 çubukla aşağıdaki kurallara uyarak maksimum alanlı çerçeveyi oluşturun. "n" birim uzunluğa sahip bir çubuğu çapraz olarak kullandığınızda çubuğun uzunluğu birim köşegenin "n" katı olmaktadır (Örnekteki gibi).
Yandaki örnekte dört çubuk çapraz, dört çubuk ise düz (yatay ya da dikey) tutulmuş ve hiçbir çubuğun hiçbir parçası açıkta kalmadan kapalı bir çerçeve oluşturulmuştur. Çapraz tutulan çubuklar yatayla 45'in katı olan bir açıyla yerleştirilmiştir. Bu kapalı çerçevenin alanı 89 birimkaredir.
Kuralları özetlersek:
1. 4 çubuğu çapraz, 4 çubuğu düz kullanmalısınız.
2. Çapraz olan çubuklar, yatayla 45 derecenin katı olan bir açıyla konumlandırılmalıdırlar. Bu çubukların uzunluğu "kök 2" katına çıkar.
3. Hiçbir parça açıkta kalmamalı ve tam bir çerçeve oluşturulmalıdır. Amacınız aynı kurallara uyarak alanı yükseltmek. Yarışma puanınız ise daha sonra belirlenecek formülle hesaplanacak. 27 Mayıs akşamına kadar cevap gönderenlerin puanları 1.07 ile çarpılacaktır.
Gönderim şekli:
Cevabınızı, yarisma@otuzoyun.com adresine ad-soyadınız ve bulduğunuz sonuç ile birlikte şu formatta gönderebilirsiniz: Herhangi bir çubuktan başlayıp saat yönünde ilerleyerek her iki çubuk arasındaki açıyı parantez içinde yazın. İlk çubuğun yatayla yaptığı açıyı ise en başa yazın.
Yukarıdaki örnek için:
45 - 7 (135) 3 (135) 6 (135) 4 (90) 5 (135) 1 (180) 2 (225) 8
Alan: 89